Omläggning av däck 150 - 200 kr/st Prishöjning från 1/4-22